Föräldrarnas engagemang, intresse och insatser är en central och avgörande del 

av Kottens verksamhet. Det ansvar och det extra arbete det innebär kommer 

mångfalt tillbaka till både föräldrar och barn, bland annat genom en fantastisk 

chans till inblick och inflytande i barnens vardag. 

Föräldrakooperativet Kotten drivs i privat regi och enligt Linköpings kommuns 

riktlinjer. Det är en politiskt och religiöst obunden ekonomisk förening där 

medlemmarna är alla föräldrar med barn som går på Kotten. 

 

Personalen är anställd av föreningen och har, med förskolechefen i spetsen, 

ansvar för den pedagogiska verksamheten. Vi är, tillsammans med 1200 andra 

förskolor, fritids och friskolor medlemmar i Kooperativens företagarorganisation 

(KFO).  

 

Du kan läsa mer på den här webbplatsen om