Om kooperativet

Kotten har funnits sedan 1992 och är ett föräldrakooperativ. Det betyder att föräldrarna till barnen som går här bidrar till att driva verksamheten. Den kooperativa formen ger en god insyn och ett nära samarbete mellan föräldrar och medarbetare.
Det är medarbetarna tillsammans med rektor som har det pedagogiska ansvaret på Kotten. Rektor har personalansvaret. Vi har en egen kock som sköter vårt kök, lagar mat från grunden och den dagliga städningen i huset.

God insyn i verksamheten 

Som förälder ska du känna att du vet vad som händer på Kotten. Du ska känna öppenhet och stort engagemang från alla involverade. Vi skickar ut månadsbrev om vad som händer i barngruppen och på förskolan. Vi har ett föräldramöte per termin och årliga utvecklingssamtal för ditt barn. Förskolan är liten och vi strävar efter ett öppet och nära klimat.

Så bidrar du som förälder

När ditt barn går på Kotten bidrar du som förälder på olika sätt för att kooperativet ska fungera. Det här är några av de viktigaste uppgifterna: Höst och vår har vi en arbetsdag då alla föräldrar samlas för att fixa sådant som behövs. Det kan vara allt från att putsa fönster till att plantera om buskar. Ett par gånger per termin städar din familj på förskolan. Städningen görs på kvällstid och tar några timmar. Under de år som ditt barn går i förskolan erbjuds du styrelsearbete under en period. Sedan 2020 jobbar föräldrar inte längre i barngrupp.

Huset och gården

Vårt hus är en gammal leklada som ger oss stora utrymmen, bland annat en stor lekhall. Vår gård används flitigt varje dag, även utomhus arbetar vi ständigt med att skapa nya, spännande mötesplatser för barnen. Ni får gärna vara i huset, även när medarbetarna inte är närvarande. Träffa andra familjer, ha ett kalas för ditt barn, eller kanske leka på gården. Tänk bara på att lämna förskolan i det skick du hittar den.