Vi är alla måna om våra barn och vill alltid våra barns bästa. På Kotten försöker föräldrar och personal tillsammans att skapa en miljö som är så bra som möjligt för våra barn och där vi hela tiden sätter barnens bästa i centrum. Barnen ska tycka det är roligt att gå till Kotten! Då kan också vi föräldrar ha en bra dag på jobbet!

På Kotten delas barnen in i åldersgrupper och får utvecklas i sin egen takt tillsammans med sina jämnåriga kamrater. Varje dag lär de sig något nytt och varje dag lär de sig av varandra. Som förälder upphör man aldrig att förvånas!

Personalen har det pedagogiska ansvaret och vi föräldrar har ansvaret för att ge personalen så bra förutsättningar som möjligt. Personalen jobbar oftast efter olika teman som genomsyrar de olika aktiviteterna. Det är också viktigt att ta tillvara lekens betydelse i verksamheten och där spelar t ex olika leklådor, bilrummet och dockis en stor roll, liksom den fina lekhallen och den trevliga gården med många möjligheter.

Andra saker som personalen arbetar med är den sociala träningen, både i leken men också när det gäller barnens språkutveckling. Vidare är det viktigt att ta tillvara barnens spontanitet och nyfikenhet och göra detta till en viktig del i kunskapsutvecklingen. Slutligen så måste barnen också få utlopp för sin energi, promenader och utflykter till skogen är vanliga på Kotten, men även fri lek, gymnastik och rörelse och rytmik utvecklar barnens fysiska förmågor.

Barnens tid på Kotten dokumenteras i ord och bild i personliga pärmar. Dessutom hålls utvecklingssamtal med föräldrarna en gång per termin.